https://www.jnservis.cz
   |       |   
Komplexní servis a služby pro čerpací stanice PH

Technologické zařízení, určené pro skladování a výdej PH a používané na čerpacích stanicích musí splňovat kriteria mnoha zákonů, předpisů, vyhlášek a norem. Hlavní důraz se klade především na ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu v souladu s platnou českou legislativou a všechny povinnosti spadají do odpovědnosti nájemcům a provozovatelům čerpacích stanic. Aby se však oni mohli věnovat tomu, proč provozují čerpací stanici, tj. vlastní provoz pumpy, prodej pohonných hmot a kvalitní provoz doplňkových služeb, poskytujeme provozovatelům ČS program kvalitního komplexního servisu, služeb a údržby technologické části a tím se jim snažíme usnadnit jejich činnost. 


Naším cílem je poskytovat v nejvyšší kvalitě provozovatelům ČS servis, služby a údržbu celého komplexu čerpací stanice, sahající od vedení databáze kontrol na čerpací stanici s odpovědností za dodržení termínů pravidelných prohlídek a revizí technologické části, přes pravidelnou preventivní péči, provádění periodických prohlídek a revizí elektro a technologie, až po celoroční poradenskou činnost, př.zajištění rekonstrukce, rozšíření nebo výstavbu nové čerpací stanice.
Toto pravidelné provádění pravidelných prohlídek kompetentními a oprávněnými osobami snižuje množství starostí, vynakládaných na provoz čerpací stanice a pravidelné a kvalitní zajištění všech periodických prohlídek a revizí s preventivní péčí snižují pravděpodobnost výskytu poruch na ČS a tím i možnost finanční ztráty.
 
Neprováděním ročních technologických prohlídek, pravidelných revizí elektro, revizí nádrží v předepsaných termínech, neprovádění tlakových zkoušek potrubí a nádrží, neprovádění odborných školení, nevedení předepsané dokumentace, neodebírání vzorků odpadních vod z odlučovačů ropných látek, čističek odpadních vod a mnoho dalších se vystavuje provozovatel z hlediska legislativy pokutám, pohybujících se v řádu od tisíců po miliony korun.

© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz