https://www.jnservis.cz
   |       |   

Kalibrace nádrží laserem, př. mediem

Aby měl provozovatel přesný přehled o skladovaných hmotách v nádržích, zajistíme kalibrační měření nádrže v místě jejího uložení , z kterého je vytvořen digitální model nádrže, který věrně charakterizuje měřenou nádrž včetně jejích parametrů a deformací a kalibrační tabulka, v níž je k naměřené výšce hladiny přiřazen přesný objem. Tyto hodnoty v tabulce se přepočítávají s naměřenou hodnotou na měrné tyči, př. jsou hodnoty z kalibrační tabulky použity v monitorovacím systému a vyhodnocovány na displeji.© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz