https://www.jnservis.cz
   |       |   

Pravidelné osvědčení výdejních stojanů ČMI , měření emisí

U veřejných čerpacích stanic musí provozovatel jednou za dva roky dle Vyhl.355 /2002 Sb a zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší provést autorizované osvědčení výdejního stojanu ČMI a jednou za tři roky provést autorizované měření úniku emisí do ovzduší.

© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz