https://www.jnservis.cz
   |       |   

Pravidelné prohlídky na čerpacích stanicích

Povinností všech provozovatelů čerpacích stanic je povinně zajišťovat kontroly dle platných ČSN v daných intervalech. 

 

 

Výběr z povinností provozovatele
Interval
Kontrolu provádí
 • Pravidelnou prohlídku elektro
1x ročně
pracovník znalý v oboru
 • Pravidelnou prohlídku technologické části
1x ročně
pracovník znalý v oboru
 • Pravidelnou prohlídku plamenopojistek
1x ročně
výrobce pojistek,př.pověřená firma
 • Revize elektro tř.B - detailní
1x za dva roky
revizní technik tř.B
 • Revize elektro tř.B – výběrová
1.rok po instalaci
revizní technik tř.B
 • Revize elektrospotřebičů v kiosku
1x ročně
revizní technik
 • Kalibrace a seřízení výdeje výd.stojanu
1x ročně
výrobce, př. pověřená firma
 • Pravidelné osvědčení výdejních stojanů (u prodeje PH)
1x za dva roky
ČMI
 • Měření účinnosti rekuperačních vývěv výd.stojanu
1x ročně
výrobce , př. pověřená firma
 • Měření úniku emisí při stáčení
1x za pět let
specializovaná firma
 • Kontrola protipožárních ucpávek
1x ročně
oprávněný pracovník
 • Kontrola monitorovacího systému
1x ročně
výrobce systému, př.pověřená firma
 • Kontrola řídícího systému (doporučeno)
1x ročně
výrobce systému, př.pověřená firma
 • Čištění a revize nádrží
1x za pět let
oprávněná firma
 • Odkalení nádrží, odčerpání kalů a jejich likvidaci
Dle potřeby
oprávněná firma
 • Defektoskopie pláště nádrže,ultrazvukové měření svárů
1x za deset let
oprávněná firma
 • Čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží
 
oprávněná firma
 • Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí
 
oprávněná firma
 • Kalibrace nádrží laserem, př. mediem
 
oprávněná firma
 • Nátěr vnitřních i vnějších stěn nádrží,vč.povrchové úpravy
 
oprávněná firma


© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz