https://www.jnservis.cz
   |       |   


Pravidelné prohlídky protipožárních kabelových ucpávek na ČS


Elektrické kabely, propojující nádrže a výdejní stojany s elektrorozvaděčem procházejí kabelovými prostupy v šachtách nádrží, stojanů,pod rozváděčem, apod. Aby nedocházelo k průniku nebezpečných benzinových par do prostoru s možnou iniciací jiskření a tím k nebezpečí možnosti výbuchu (např. z šachet nádrže přes kabelové chráničky pod el.rozváděč), musí být prostupy zabezpečeny protipožárním systémem, který tomu zabraňuje (systém HILTI, INTUMEX,..). Z bezpečnostních důvodů musí být kladen velký důraz na kvalitní provedení protipožárních ucpávek a musí se provádět jejich pravidelné prohlídky dle vyhlášky MV ČR 246/01 Sb. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celistvosti ucpávek, případné opravy a doplnění tmelů, případně i provedení nového protipožárního prostupu.
© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz