https://www.jnservis.cz
   |       |   

Pravidelné prohlídky a kontrola monitorovacích systémů

Čerpací stanice je vybavena ve většině případů dvouplášťovými nádržemi a dvouplášťovým potrubím pro skladování a dopravu media , jejichž meziprostor musí být dle ČSN 65 0202 trvale hlídán zařízením s indikací netěsností. Těchto monitorovacích systémů je více (ASF Thomas, Indikon, Site Sentinel, Dinel,…) a provozovatel musí zajistit min. jednou ročně dle ČSN 65 0202 a dle NV 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon) provedení pravidelné prohlídky příslušného monitorovacího zařízení oprávněnou firmou.
© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz