https://www.jnservis.cz
   |       |   

Pravidelné prohlídky a kontroly výdejních stojanů, měření účinnosti rekuperačních vývěv

Čerpací stanice je střední zdroj znečišťování ovzduší a podléhají kontrolní činnosti ČIŽP. Inspektor provádí kontrolní činnost, jehož priorita je zejména funkčnost zpětného odvodu par při výdeji a stáčení a parotěsné uzavření nádrží. Provozovatel musí zajistit jednou ročně dle ČSN 65 0202 provedení pravidelné preventivní prohlídky výdejního stojanu a jednou ročně dle Vyhl.355/2002 Sb zajistit pravidelné autorizované měření účinnosti rekuperačních vývěv a zpětného odsávání par.

 
© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz