https://www.jnservis.cz
   |       |   
Pravidelné prohlídky a revize elektro části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují hlavně kontrolu technického stavu elektroinstalace, funkce signal. naplnění nádrže (max 95% jmenovitého objemu), funkce plovákových ovladačů, stav ovládacích a signal. prvků, stav elektro-rozváděče, stav osvětlení, stav pospojení kovových částí, stav šroubových spojů uzemnění, stav vějířových podložek, kontrola funkce bezpečnostního vypínání, atd. Pravidelná revize elektro-části ČS dle ČSN 33 1500 se provádí jednou za dva roky a obsahuje detailní kontrolu, zkoušku a měření el.zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, včetně vystavení revizní zprávy.

 

© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz