https://www.jnservis.cz
   |       |   

Pravidelné prohlídky a revize technologické části ČS

Provádění pravidelných prohlídek a revizí elektro-části ČS dle ČSN 65 0202 podléhají zařízení a technologie na čerpacích stanicích bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné stanice. Pravidelné prohlídky se provádějí jednou ročně a obsahují kontrolu celkového technický stav zařízení, a kontrola jeho kompletnosti, zjišťování úkapů z armatur, kvalita povinných nápisů a nátěrů, prohlídka šroubovaných spojů a přírub, jejich dotažení, kontrola upevnění strojního zařízení - stáčecí čerpadlo , výdejní stojan,...)
© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz