https://www.jnservis.cz
   |       |   

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500: Lhůty pravidelných revizí


Z revizních činností bych chtěl připomenout povinnost , že každé elektrické zařízení uvedené do provozu, nebo jen upravované by mělo projít výchozí revizí. (Vyhl ČÚBP 20/1979, 48/1982).


Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)
Revizní lhůty
v rocích
normální, základní
5
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým
3
mokré, s extrémní korozní agresivitou
1
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým
3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu
2
venkovní, pod přístřeškem
4

 
 
 

Podle umístění el. zařízení
Revizní lhůty
v rocích
prost. určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...)
2
zděné obytné a kancelářské budovy  (nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu)
5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely
3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým
3
pojízdné a převozné prostředky
1
prozatímní zařízení staveniště
0,5
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3
2
hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky.
2


© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz