https://www.jnservis.cz
   |       |   

Vyčištění, kontrola a revize nádrží, odkalení nádrží, ekologická likvidace

Dle přání investora zajistíme vyčištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů, šachet  a jímek a jejich následné odčerpání kalů a usazeného sedimentu a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci ve spoluprácí s firmami zabývajícími se svozem a likvidací nebezpečných odpadů vzniklých při naší činnosti. Čištění nádrží, odlučovačů ropných látek, lapolů a jímek se řídí technologickým postupy: otevřením víka, vyvětráním, vybráním usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha a následným předáním provozovateli a uzavřením víka (poklopu). Čištěním se odstraňují nečistoty usazené na dně a stěnách nádrží. Čistění nádrží se provádí bez rozdílu, jde-li o veřejné a neveřejné čerpací stanice v pravidelném intervalu dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 jedenkrát za pět let. Na přání zákazníka možno provést čištění záchytných žlabů, příjezdových ploch a refýží .

© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz