https://www.jnservis.cz
   |       |   

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí, defektoskopie pláště nádrže, ultrazvukové měření svárů

Provedeme vizuální prohlídku s následným defektoskopickým proměřením tloušťky stěn, hloubky korozního napadení a kontrola svárů nedestruktivním ultrazvukovým měřením, včetně těsnosti nádrží a přilehlých technologických rozvodů. Kvalitu svarů zjišťujeme plošnou defektoskopií a vakuovou metodou. Na všechny provedené služby Vám vystavíme zápis a předepsané protokoly o prověrkách revizním technikem. Tyto práce musí provozovatel zajistit dle ČSN 65 0201 a ČSN 75 3415 na čerpacích stanicích jedenkrát za deset let.


© ENSiS 2008
JN servis, s.r.o. – komplexní servis a služby pro čerpací stanice PHM, montáž, servis a revize elektro, zprostředkovatelské služby, email: info@jnservis.cz